Digitalno kompetentni zaposleni pospešujejo inovativnost gospodarstva

Digitalna tehnologija motivira in krepi ekipnega duha

Vsesplošna digitalna preobrazba zavzema vedno več našega prostora in časa. Spremenjeni modeli poslovanja pred nas postavljajo nenehne izzive. Zaznavanje in prepoznavanje nenehno spreminjajočih se trendov, znanj, idej in izkušenj nas postavlja v ospredje digitalnega sveta. Ključno za uspeh in boljše poslovanje podjetij je prepoznavanje priložnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije.

Sodobna družba od vsakega posameznika pričakuje osnovno obvladovanje računalnika. Ta mu omogoča lažje vključevanje v sodobne tokove pridobivanja in izmenjave informacij, ki mu lahko na različne načine izboljšajo kakovost dela in življenja. Vsebina programa je v največji možni meri prilagojena zanimanju in interesom ciljne skupine. Celoten potek delavnice poteka na praktičnih primerih uporabe sodobnih spletnih orodij, ki kažejo trend razvoja računalniške tehnologije v prihodnje. Na takšen način udeleženci delavnice skozi praktične primere spoznajo osnovne digitalne kompetence. 

S pridobitvijo posredovanih kompetenc se zaposleni lažje vključijo v razvoj družbe in se prilagajajo spremembam, ki jih narekuje razvoj računalniške tehnologije na skoraj vseh delovnih področjih, ter tako s svojim prispevkom lažje zadržali svojo zaposlitev.

Udeleženci v programu pridobijo dodatne digitalne kompetence, tako da so sposobni sami:

  • upravljati računalnik, izdelati in urediti dokumente, izdelati in urediti preglednice;
  • shranjevanje in upravljanje podatkov;
  • delo v svetovnem spletu in sporazumevanje s pomočjo elektronskih medijev (elektronske pošte, omrežnih orodij);
  • pridobijo sposobnost iskanja, zbiranja in obdelave informacij ter njihovo uporabo na kritičen in sistematičen način.

POSTANITE NAŠ PARTNER ŽE DANES

Pošljite povpraševanje!


Vsebina delavnic

računalniške naprave in programi – posamezni sestavni deli osebnih računalnikov – ogled sestavnih delov računalnika – delo s tipkovnico in miško – nastavitve tiskalnika – priklop na različna omrežja in naprave, potrebne za to – vrste in nameni različne programske opreme – delovno okolje v operacijskem sistemu – pomen operacijskega sistema za delovanje računalnika – osnovne nastavitve operacijskega sistema – delo z okni v operacijskem sistemu – Windowsov raziskovalec – struktura spominskih enot, map in podmap – delo z mapami in datotekami – izdelava map in podmap – kopiranje, premikanje, preimenovanje in brisanje map ter datotek

zagon programa – delovno okolje – osnoven princip pisanja (vnos in urejanje, kam se postavimo, premikanje po dokumentu, brisanje …) – shranjevanje in odpiranje dokumentov – osnove oblikovanja (krepko, ležeče, oblika in velikost pisave, poravnave …) – tiskanje dokumentov – kopiranje/prestavljanje znotraj dokumenta – nastavitev velikosti lista in odmikov od robov – označevanje in oštevilčevanje – izdelava osnovnih tabel in njihovo oblikovanje – vstavljanje slik v dokumente ter njihovo oblikovanje – pisanje, urejanje in tiskanje različnih v naprej pripravljenih dokumentov v povezavi z delom in življenjem udeležencev

evidenc namen preglednice – zagon programa – delovno okolje – osnoven princip delovanja (kako delamo z njimi, premikanje po preglednici …) – izdelava enostavne preglednice in vnos osnovnih formul – shranjevanje in odpiranje že narejenih preglednic – osnove oblikovanja (krepko, ležeče, oblika in velikost pisave, poravnave, obrobe, brisanje in popravljanje …) – tiskanje preglednice – uporaba funkcije »samodejna vsota« – kopiranje/prestavljanje znotraj lista – izdelava, urejanje in tiskanje v naprej pripravljenih preglednic v povezavi z delom in življenjem udeležencev (evidenca stroškov in izdatkov, sejalni koledar ….

osnoven princip delovanja interneta – možnosti priklopa na internet – izvedba priklopa na internet – internet, svetovni splet (www) in elektronska pošta – internet in varnost – pomen in sestava spletnega naslova – hiperpovezave – uporaba brskalnika Internet Explorer – vnos, znanih spletnih naslovov – uporaba iskalnikov – uporaba spletnega iskalnika Google – pregledovanje različnih zanimivih spletnih strani v povezavi z dejavnostjo udeležencev – digitalno potrdilo – požarni zid – priljubljene strani – dodajanje zanimivih spletnih strani na seznam priljubljenih – praktična uporaba nekaterih spletnih storitev

pomen in sestava elektronskega naslova – odpiranje in nastavitev elektronskega naslova – delovno okolje programa Outlook – uporaba storitev Gmail – elektronska pošta in računalniški virusi – izdelava in pošiljanje novih sporočil na različne naslove – pregledovanje in urejanje prejetih sporočil – dodajanje in pregledovanje prilog – odgovori in posredovanje prejetih sporočil – dodajanje naslovov v lastne imenike – shranjevanje in tiskanje sporočil – urejanje sporočil po mapah