Izobraževanja za poslovni uspeh

Vedno se lahko naučite nekaj novega.zanimivega.uporabnega.

Komunikacija

Komuniciranje je sestavni del našega zasebnega in javnega življenja. Predvsem na delovnem mestu moramo biti v stiku z različnimi ljudmi, medosebni odnosi in uspešnost komuniciranja pa vplivajo tudi na uspeh podjetja oziroma organizacije.

Obvladovanje konfliktov

Konflikti so del vsakdana, zato se s sodelavci, nadrejenimi, podrejenimi, strankami ali partnerji lahko pogosto znajdemo v konfliktni situaciji. Socialne veščine reševanja konfliktov so veščine, ki se jih moramo naučiti.

Stres in izgorelost

Za prvo stopnjo izgorevanja je značilna kronična utrujenost, ki je človek ne prizna. Ker še naprej preveč dela, utrujenost preraste v preutrujenost. Navzven se to stanje kaže kot skrajna usmerjenost k delu, kot deloholizem.

POSTANITE NAŠ PARTNER ŽE DANES

Pošljite povpraševanje!


Po vaši meri

Teme, vsebine in termin delavnic za podjetja in organizacije prilagodimo vašim željam in potrebam vaših sodelavcev. Delavnice so visoko učinkovite in skladne s specifičnimi potrebami udeležencev. Osebna komunikacija je najbolj kakovostna, zato se z veseljem z vami srečamo na sestanku. Predstavili boste vaše izobraževalne načrte ter potrebe in želje, ki bodo temelj za ponudbo po vaši meri.

Profesionalnost

Izobraževalni koncepti temeljijo na preverjenih praksah in inovativnih ugotovitvah poslovnih, lingvističnih, psiholoških in nevroloških znanosti. Delujemo v najboljšem interesu udeležencev in organizacije. Znanje prenašamo z metodami možganom prijaznega učenja, zato udeleženci vsebine lažje razumejo.

Praktična naravnanost

Delujemo na osnovi poznavanja praktičnih problemov, zato so na delavnici ponujena znanja in rešitve povsem praktične in uresničljive. Uporabnost znanj takoj je pomemben cilj vseh izobraževanj.

Dvig učinkovitosti

Izobraževanja in delavnice so oblikovane tako, da nagovarjajo različne učne potrebe in učne stile. Udeleženci dosegajo želene rezultate mnogo hitreje kot na klasičnih izobraževanjih, prenos znanj v prakso je optimalen.