Izobraževanje

Izobraževanje za uspeh.zadovoljstvo.samozavest.

Računalniška pismenost

Namen izobraževanja je povečati računalniško pismenost in vam omogočiti kar najbolje uporabljati osebni računalnik ter spoznati prednosti njegove uporabe. Računalniško usposabljanje vam bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi!

Izobraževanja za poslovni uspeh

V poslovnem svetu je že dolgo časa jasno, da tehnična in strokovna znanja sama po sebi še zdaleč niso garancija za učinkovitost in uspeh zaposlenih.  Uspešnost na delovnem mestu je zelo odvisna od mehkih veščin, ki naj bi zaposlenim pomagale bolje in lažje opravljati svoje delo.

POSTANITE NAŠ PARTNER ŽE DANES

Pošljite povpraševanje


Po vaši meri

Teme, vsebine in termin delavnic za podjetja in organizacije prilagodimo vašim željam in potrebam vaših sodelavcev. Delavnice so visoko učinkovite in skladne s specifičnimi potrebami udeležencev. Osebna komunikacija je najbolj kakovostna, zato se z veseljem z vami srečamo na sestanku. Predstavili boste vaše izobraževalne načrte ter potrebe in želje, ki bodo temelj za ponudbo po vaši meri.

Profesionalnost

Izobraževalni koncepti temeljijo na preverjenih praksah in inovativnih ugotovitvah poslovnih, lingvističnih, psiholoških in nevroloških znanosti. Delujemo v najboljšem interesu udeležencev in organizacije. Znanje prenašamo z metodami možganom prijaznega učenja, zato udeleženci vsebine lažje razumejo.

Praktična naravnanost

Delujemo na osnovi poznavanja praktičnih problemov, zato so na delavnici ponujena znanja in rešitve povsem praktične in uresničljive. Uporabnost znanj takoj je pomemben cilj vseh izobraževanj.

Dvig učinkovitosti

Izobraževanja in delavnice so oblikovane tako, da nagovarjajo različne učne potrebe in učne stile. Udeleženci dosegajo želene rezultate mnogo hitreje kot na klasičnih izobraževanjih, prenos znanj v prakso je optimalen.