Poslovni najem

PREDNOSTI NAJEMA RAČUNALNIŠKE OPREME


DELUJEMO V SMERI SPREMEMB!


Pri operativnem lizingu razen MESEČNIH STROŠKOV NAJEMA (mesečne anuitete) ni nobenih drugih stroškov. Slednje kapitalske strukture v bilanci ne slabi, temveč jo ohranja.

Vhodni davek na dodano vrednost (DDV) se ne financira vnaprej, temveč se obračunava na mesečni ravni. Pri operativnem lizingu tako ni knjiženja v sredstvih kot tudi ne strani obveznosti. Amortizacija se knjiži pri lizingodajalcu.

Z operativnim lizingom podjetje ohranja razmeroma VISOKO LIKVIDNOST.

Obdelava slik s kvalitetno računalniško opremo lizing najem

Pri poslovnem najemu so vam na voljo naslednje možnosti:


  • Vrnitev opreme po koncu lizing obdobja.
  • Odkup po koncu lizing obdobja v vrednosti 5%-10% neto financirane vrednosti.
  • Zamenjava za novejši predmet pod istimi pogoji po preteku najemnega obdobja oziroma med trajanjem najema, kar vpliva na konkurenčnost podjetja in prilagajanje zelo dinamičnim tržnim razmeram.
  • Podjetju dejansko omogoči takojšnjo uporabo nove opreme brez predhodnega preverjanja bonitete in odvečne administracije.

POTREBUJETE DODATNE INFORMACIJE?


Ob sklenitvi pogodbe morate urediti zavarovanje predmeta:


Imate dve možnosti:

a) Minimalna letna premija je 69€, izračun se vrši po 2 faktorjih:
– 1,5% za stacionarno opremo (delovne postaje, strežnike, ipd.)
– 4,5% za mobilno opremo (prenosniki, mobilne naprave, itd.)
b) Pri svoji zavarovalnici, kjer imate že sklenjeno paketno zavarovanje, bodisi za vozila, zaloge, poslovne prostore,..

Opomba:
Znesek zavarovanje je oproščen DDV-ja skladno s 1. točko 44. člena ZDDV-1.

Delovni proces s kvalitetno najeto računalniško opremo