Komunikacija na delovnem mestu

Dobra komunikacije je pot do uspeha.zadovoljstva.

  • načine, kako s sogovorniki ustvariti dober stik.
  • kako pogledati na situacijo iz treh različnih položajev, pri tem pa izbrati najprimernejše komunikacijsko orodje,
  • kako oblikovati načrt, kaj bi bilo v komuniciranju s sodelavci treba še izboljšati, da bodo prispevali svoj delež k boljšim medosebnim odnosom in trdnejšemu sodelovanju.

POSTANITE NAŠ PARTNER ŽE DANES


Vsebina usposabljanja

  • Dobra komunikacija je temelj uspešnega delovanja na delovnem mestu;
  • model razlaga čute in sisteme zaznavanja;
  • vzpostavitev dobrega stika in zaupanja s sodelavcem ali stranko;
  • vzpostavitev dobrega stika in zaupanja s sodelavcem ali stranko;
  • navadno in aktivno poslušanje in ključ za aktivno poslušanje;
  • zasnova osebnega akcijskega načrta za izboljšanje komunikacije posameznika.